Politica de confidentialitate

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Luana’s Boutique și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania S.C. LULU BUTIC S.R.L. (“Luana’s Boutique”) este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 

 

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

 

În cazul transferurilor de date în afara SEE, Luana’s Boutique va utiliza Clauzele contractuale standard și Cadrul EU-US Privacy Shield ca garanții pentru țările în care nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecției din partea Comisiei Europene.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul companiei Luana’s Boutique. Compania  Luana’s Boutique va acționa numai ca persoană împuternicită de către operatorul de date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal în numele companiei suedeze.

 

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei Luana’s Boutique. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

 

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces: 

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Serviciul Clienți care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

 

Dreptul la portabilitate: 

Ori de câte ori Luana’s Boutique vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

 

Dreptul la rectificare: 

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont Luana’s Boutique, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

 

Dreptul la ștergerea datelor:

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Luana’s Boutique, cu excepția următoarelor situații:

 

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

* aveți o datorie neplătită la Luana’s Boutique, indiferent de metoda de plată;

* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;

* datoria pe care o aveți la Luana’s Boutique a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;

* cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;

* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în Luana’s Boutique.  Luana’s Boutique nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

 

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

 

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

 

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;

* modificând setările contului dumneavoastră  Luana’s Boutique;

 

Dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul să solicitați ca  Luana’s Boutique să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în  Luana’s Boutique,  Luana’s Boutique va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte,  Luana’s Boutique trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

* dacă  Luana’s Boutique nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa [email protected].

 

Responsabilul cu protecția datelor:

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa [email protected], menționând DPO în subiectul mesajului.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: 

Dacă sunteți de părere că  Luana’s Boutique vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

 

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră